ÜLDISED MÜÜGITINGIMUSED

Käesolevad müügitingimused saidil on sõlmitud :

- ühelt poolt firma 3032 Oü, kapitaliga 2500 eurot, mille asukoht on: Sakala tn 7-2, 10141 Tallinn, Eesti, registreeritud äriregistris numbri 14917972 all.

- ja teiselt poolt iga juriidiline isik, kes soovib teha ostu 3032 Oü veebilehe kaudu, edaspidi "ostja".


Teema

Käesolevate müügitingimuste eesmärk on määratleda 3032 ja ostja vahelised lepingulised suhted ning tingimused, mida kohaldatakse iga ostu suhtes, mis tehakse kaupmehe 3032 veebilehe kaudu.

Kauba või teenuse ostmine selle veebilehe kaudu tähendab ostja tingimusteta nõusolekut nende müügitingimustega.

Need müügitingimused on ülimuslikud kõigi muude üld- või eritingimuste suhtes, mida 3032 ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud.

3032 jätab endale õiguse oma müügitingimusi igal ajal muuta.

Sellisel juhul kohaldatakse tingimusi, mis kehtivad ostja tellimuse esitamise kuupäeval.


Pakutavate kaupade ja teenuste omadused

Pakutavad tooted ja teenused on loetletud 3032 veebilehel WEBSHOP.3032.EU avaldatud kataloogis.

Neid tooteid ja teenuseid pakutakse olemasolevate varude piires ning need on mõeldud kommunikatsiooniprofessionaalidele, kes tunnevad neid ja on tehniliselt võimelised neid kasutama.

Igale tootele on lisatud kirjeldus, milles on täpsustatud selle omadused.

Kataloogis esitatud fotod on võimalikult täpsed, kuid ei saa tagada täielikku sarnasust pakutava tootega, eelkõige värvide osas.


Hinnad

Kataloogis esitatud hinnad on ilma käibemaksuta eurodes ja ei sisalda tellimuse esitamise kuupäeval kehtivat käibemaksu. Maksumäära muutumine võib kanduda üle toodete või teenuste hinnale.

3032 jätab endale õiguse muuta oma hindu igal ajal, kuid mõistetakse, et kataloogis tellimuse esitamise päeval esitatud hind on ainus ostja suhtes kohaldatav hind.

Näidatud hinnad ei sisalda tellimuste töötlemise, transpordi ja kohaletoimetamise kulusid, kui need toimuvad allpool esitatud geograafilistes piirkondades.


Minimaalne tellimus

Võtame vastu tellimusi alates 500 eurost ilma käibemaksuta.

Teatud tingimustel ja erandkorras võib teatud tellimusi vastu võtta 50 euro suuruse käsitlustasu eest ilma käibemaksuta.


Tellimuse töötlemine

Tellimusi töödeldakse ainult e-posti teel meie lahtiolekuaegadel tööpäeviti kell 8.30-16.30.

Väljaspool neid kellaaegu või juhul, kui meie teenused on küllastunud suure hulga töötlemist vajavate tellimuste tõttu, ei ole meil võimalik neid samal päeval töödelda.

Me ei töötle hinnapakkumisi ega tellimusi telefoni teel.

Tellimusi töödeldakse ja kinnitatakse enne kella 12.00.

Kui tellimus saabub näiteks kell 14.00, töödeldakse see järgmisel päeval.


Laos

Me teeme kõik endast oleneva, et hoida meie tootelehed ajakohased.

Kui mõni toode on otsas, teavitatakse klienti sellest e-posti teel ja pakutakse sarnast toodet.

Kui sarnast toodet ei ole saadaval, võib klient taotleda oma tellimuse tagastamist.

Kuna laoseisud on üksnes soovituslikud, soovitame kiireloomuliste tellimuste puhul klientidel võtta eelnevalt e-posti teel ühendust meie müügiosakonnaga.


Geograafiline piirkond

Veebisaidil esitatud toodete ja teenuste online-müük on reserveeritud Euroopas elavatele ostjatele.


Tellimused

Ostja, kes soovib osta toodet või teenust, peab kohustuslikus korras :

  • olema RCSis registreeritud spetsialist, juriidiline isik või avalik-õiguslik asutus (3032 pakutavad teenused ei ole kättesaadavad eraisikutele) ja omama ühendusesisest käibemaksukohustuslase numbrit;
  • täitma identifitseerimisvormi, esitades kõik nõutavad kontaktandmed või teatama oma kliendinumbri, kui tal on selline olemas;
  • täidavad veebipõhise tellimisvormi, esitades kõik andmed valitud toodete või teenuste kohta;
  • kinnitavad tellimuse pärast selle kontrollimist;
  • teevad makse vastavalt ettenähtud tingimustele;
  • kinnitavad tellimuse ja makse.

Tellimuse kinnitamine tähendab käesolevate müügitingimuste aktsepteerimist, nende täieliku teadmise tunnistamist ja loobumist õigusest tugineda oma ostutingimustele või muudele tingimustele.

Kõik esitatud andmed ja salvestatud kinnitus loetakse tehingu tõendiks. Kinnitus kujutab endast allkirja ja heakskiitu sooritatud tehingutele.

Müüja saadab salvestatud tellimuse kinnituse e-posti teel.


Tarneajad

Tarneaeg on antud tööpäevades kõikide tellimuste puhul, mis on kinnitatud (makse ja trükkimiseks valmis fail) enne kella 12:00.


Tagasivõtmine / tagastamine / tühistamine

Kuna tooted on kliendi poolt isikupärastatud, ei ole tühistamine võimalik.

Erandkorras võime aktsepteerida tühistamist enne trükkimist või isikupärastamist.

Sellisel juhul tuleb tasuda 10% toote väärtusest, kuid vähemalt 50 eurot ilma käibemaksuta.

Pakkimata kauba või kahjustatud toote ja pakendi puhul võib toote parandamise või ümberpakendamise eest nõuda tasu.

Enne tootmist või tarnimist toimuva tühistamise korral võetakse samuti haldustasu 50 eurot ilma käibemaksuta.


Maksetingimused

Hind makstakse tellimuse esitamisel.

Maksed tehakse :

  • pangaülekandega,
  • CB.

Tellimused saadetakse välja alles siis, kui meie pank on makse kinnitanud.

Sama kehtib ka personaalsete toodete trükkimise kohta.


Tellimuse tühistamine

Klient saab pärast makse sooritamist ja enne tellimuse tootmisse minekut veebitellimuse tühistada: see loob krediidikviitungi, mida saab kasutada tulevase veebitellimuse puhul.

NB:

  • Kõikide alla 1500 euro suuruste tellimuste tagasimaksetaotluste puhul arvestatakse maha 25 euro suurune kindlasummaline trahv/menetlustasu.
  • Kõikide üle 1500 euro suuruste tellimuste tagasimaksetaotluste puhul arvestatakse maha 50 euro suurune kindlasummaline trahv/menetlustasu.

Tarned

Tarned toimuvad tellimuse vormil märgitud aadressile, mis võib asuda ainult kokkulepitud geograafilises piirkonnas.

Riskid kannab ostja alates hetkest, mil tooted lahkuvad 3032 ruumidest.

Transpordikahjustuste korral tuleb põhjendatud protesti esitada otse vedajale kauba kättesaamisel.

Iga pakki tuleb kontrollida vedaja juuresolekul, et teha võimalikke reservatsioone.

Kahjustuse korral peab klient võtma ühendust klienditeenindusega (lahtiolekuaegadel) e-posti teel 24 tunni jooksul, et teavitada neid kohaletoimetamise ajal tekkinud probleemist.

Sellele taotlusele tuleb lisada täpne kirjeldus kahjustuse kohta ja fotod. Kui seda ei tehta 24 tunni jooksul, ei aktsepteerita müügijärgset pretensiooni.

Kui tarneaeg ületab kolmkümmend päeva alates tellimuse kuupäevast, võib müügilepingu lõpetada ja ostjale hüvitada.

3032 ei vastuta tarne hilinemise eest.

Need on väljaspool meie kontrolli. Me kutsume oma kliente üles võtma alati lisavaru tarneaegade puhul (transpordiprobleemid, lumesadu, streik jne).


Garantii

Kõigile müüja poolt tarnitud toodetele kehtib Prantsuse tsiviilseadustiku artiklites 1641 ja järgnevates artiklites sätestatud seaduslik garantii.

Müüdud toote mittevastavuse korral võib selle tagastada müüjale, kes võtab selle tagasi, vahetab selle ümber või hüvitab selle.

Tellimuse järgi trükitud või isikupärastatud tooteid ei saa tagasi võtta, ümber vahetada ega hüvitada.

Kõik pretensioonid, vahetus- või tagasimaksetaotlused tuleb esitada e-posti teel kolmekümne päeva jooksul pärast tarnimist e-posti või meie kontaktvormi kaudu.

Tellimusega seotud probleemide korral tuleb ühe päeva jooksul võtta ühendust klienditeenindusega e-posti teel ja saata tähitud kiri.

Tagastusi ei võeta vastu ilma müügiosakonna heakskiiduta, kes annab kliendile tagastuse numbri ja meie logistikaplatvormi aadressi. Kui tagastamine toimub ilma seda protseduuri järgimata, loeb meie logistikaosakond paki kadunuks ja kliendil ei ole õigust saada mingit hüvitist või kompensatsiooni.


Vastutus

Müüja on veebimüügiprotsessis seotud ainult vahendite kohustusega; ta ei saa vastutada internetivõrgu kasutamisest tulenevate kahjude eest, nagu näiteks andmete kadumine, sissetungid, viirused, teenuse katkestused või muud tahtmatud probleemid.


Intellektuaalomandi õigused

Kõik veebilehe 3032 (WEBSHOP.3032.EU) elemendid on ja jäävad 3032 ainuõiguslikuks intellektuaalomandiks.

Kellelgi ei ole õigust reprodutseerida, kasutada, uuesti edastada või kasutada mis tahes eesmärgil, isegi mitte osaliselt, veebisaidi elemente, olgu need siis tarkvara, visuaalsed või helilised elemendid.

Igasugune lihtne link või hüpertekstilink on rangelt keelatud ilma 3032 selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta.


Isikuandmed

Vastavalt 6. jaanuari 1978. aasta andmetöötlust, faile ja vabadusi käsitlevale seadusele võib ostjaid puudutavat isiklikku laadi teavet töödelda automatiseeritult.
3032 jätab endale õiguse koguda teavet ostjate kohta, sealhulgas küpsiste abil, ja soovi korral edastada kogutud teavet kaubanduspartneritele.

Ostjad võivad esitada vastuväiteid oma andmete avaldamisele, teatades sellest 3032-le. Samuti on kasutajatel vastavalt 6. jaanuari 1978. aasta seadusele õigus tutvuda neid puudutavate andmetega ja neid parandada.

Andmete automatiseeritud töötlemine, sealhulgas veebilehe kasutajate e-posti aadresside haldamine, on deklareeritud CNILile (käimas) ja registreeritud numbri all (käimas).

Tutvuge meie privaatsuspoliitikaga


Arhiveerimine - tõend

3032 arhiveerib tellimisvorme ja arveid usaldusväärsel ja püsival andmekandjal, mis kujutab endast tõestatud koopiat vastavalt Prantsuse tsiviilseadustiku artikli 1348 sätetele.

Pooled peavad 3032 elektroonilisi andmeid tõendiks pooltevahelise teabevahetuse, tellimuste, maksete ja tehingute kohta.


Omandiõiguse reserveerimine

Omandiõiguse säilitamise klausel: müüja säilitab müüdud kauba täieliku omandiõiguse kuni hinna täieliku tasumiseni vastavalt 12. mai 1980. aasta seadusele.


Vaidluste lahendamine

Käesolevate veebimüügitingimuste suhtes kohaldatakse Eesti õigust ja Euroopa Liidu sätteid.

Vaidluse korral on pädevad Tallinna kohtud, olenemata mitme kostja või kolmandate isikute kaasamisest.

Kogu 3032 meeskond tänab teid usalduse eest, mida te meile avaldate...