PRIVAATSUSE POLIITIKA

mai 2018

Alates 25. maist 2018 on isikuandmete kaitse üldmääruse (RGPD) eeskirjad tugevdanud Euroopa Ühenduse kodanike õigusi ja andnud neile kontrolli oma isikuandmete kasutamise üle.

Meie jaoks jäävad teie andmed konfidentsiaalseks:

 • Me ei müü teie andmeid kunagi
 • Teie andmed on väärtuslikud: Vahetused on krüpteeritud (https)
 • Teavitatud jah, kuid mitte spämmitud: Mitte kunagi rohkem kui 4 uudiskirja aastas
.

Meie täielikud kohustused on kättesaadavad meie kodulehel ja selgitavad teile :

 • Miks me peame koguma ja säilitama mõningaid teie isikuandmeid turvaliselt;
 • Millal on vaja jagada teie andmeid volitatud kolmandate isikutega ja et teie andmete turvalisust austatakse;
 • Millised on teie õigused seoses konfidentsiaalsusega;
 • Kuidas hallata oma eelistusi ja kelle poole pöörduda kaebuse korral.

Kui soovite rohkem teavet nende uute eeskirjade kohta ja selle kohta, kuidas need võivad teid mõjutada, külastage CNILi veebisaiti.

Meil on hea meel vastata kõigile teie küsimustele ja täname teid veel kord teie lojaalsuse eest.1 - Sissejuhatus

1.1 Isikuandmed: määratlus

Veebipoe webshop.3032.eu kasutamise käigus võime paluda teil esitada meile isikuandmeid, et teha oste, koostada hinnapakkumisi või luua "kliendikonto ", et kasutada meie poolt pakutavaid soodustusi, näiteks sooduskoode või hinnaalandusi, tellida meie uudiskirja või saada meie kaubanduslikke e-kirju.

Väljend "isikuandmed" viitab kõigile andmetele, mis võimaldavad isiku tuvastamist mitme andmeühiku automaatse kogumise kaudu. Siia kuuluvad teie perekonnanimi(d), eesnimi(d), e-posti aadress, telefoninumber(d), teie tellimustega seotud andmed, IP-aadress, samuti mis tahes muu teave, mida võime teilt küsida ja mida te võite meile edastada.

1.2 Meie privaatsuspoliitika eesmärk

Meie konfidentsiaalsuspoliitika eesmärk on teavitada teid kogutud andmete olemusest, nende kasutamisest ja teie käsutuses olevatest vahenditest nende muutmiseks.

3032 on pühendunud oma klientide privaatsuse kaitsmisele. Me oleme selged ja läbipaistvad selle kohta, milliseid andmeid me kogume ja kuidas me neid kasutame.

Selles poliitikas on sätestatud järgmised teemad:

 • Isikuandmete kaitse üldpõhimõtted;
 • Isikuandmed, mida me kogume ja töötleme;
 • Andmete kogumise töötlemise eesmärgid;
 • Andmete trükkimisega seotud raskused;
 • Teie õigused seoses teie isikuandmetega;
 • Kuidas säilitada ja kaitsta teie isikuandmeid;
 • Kuidas järgida andmekaitse-eeskirju.

1.3 Alaealiste andmed

Põhimõtteliselt on meie tooted ja teenused mõeldud täiskasvanutele, kes on võimelised võtma lepingulisi kohustusi. Alaealised kasutajad peavad enne neid puudutavate isikuandmete edastamist saama oma seadusliku hooldaja nõusoleku.

Meie veebilehtedel ja mõnedes meie võrguteenustes (näiteks uudiskirja jaoks) registreerimiseks on seaduslik vanuse alampiir 16 aastat.


2 - Isikuandmete kaitse põhimõtted

Andmete kogumise eesmärk on pakkuda teile võimalikult kvaliteetset teenust. Samuti võime neid andmeid kasutada selleks, et saata teile teavet ja/või tutvustavaid e-kirju.

Töötlemine põhineb siis meie õigustatud huvil teid teavitada ja meie äritegevust arendada.

2.1 Teenuse optimeerimine ja turvalisus

Teenuste optimeerimiseks ja nende turvalisuse tagamiseks kogutud andmeid kasutatakse selleks, et :

 • Teie juurdepääsu haldamiseks ja teatavate veebilehel kättesaadavate teenuste kasutamiseks (tellimused, hinnapakkumised, teated jne).)
 • Kasutajate haldamisega seotud toimingute teostamiseks seoses lepingute, tellimuste, tarnete, arvete, püsikliendiprogrammide, kasutajate vaheliste suhete jälgimisega
 • Meie platvormi haldamiseks
 • ja sisemiste tehniliste toimingute teostamiseks probleemide lahendamise, andmeanalüüsi, testide, uuringute, analüüside, uuringute ja küsitluste raames
 • Meie platvormi täiustamiseks ja optimeerimiseks,
 • tagamaks, et meie sisu kuvamine on kohandatud teie seadmele
 • Et aidata meil säilitada turvalist keskkonda meie platvormil
 • Et koostada kaubandusstatistikat ja statistikat meie teenuste kasutamise kohta Et hallata
 • meie toodete ja teenuste
 • kasutamisega seotud tasumata arveid ja vaidlusi
 • Et täita meie õiguslikke ja regulatiivseid kohustusi
 • Et koguda teie makseid või saata teile teie nimel kogutud tagasimakseid koostöös meie makseteenuse pakkujaga
 • Et tagada kehtivate õigusaktide järgimine,
 • meie üld- ja vajaduse korral eritingimusi ning käesolevat privaatsuspoliitikat. Kui
 • te ei vasta nõuetele, võime peatada teie konto meie platvormil ja
 • teavitada teid kõigist platvormi või meie teenuste muudatustest.

2.2 Kommertsedendus ja reklaam

Andmeid kogutakse reklaami ja kaubandusliku otsingu eesmärgil:

 • Uudiskirjade, taotluste ja reklaamsõnumite (kampaaniad, sooduskoodid jne) saatmiseks
 • Potentsiaalsete klientide ja kasutajate faili koostamiseks
 • Konkursside, loteriide ja kõigi reklaamitegevuste korraldamiseks, välja arvatud online-hasartmängud ja õnnemängud, mis peavad saama Autorité de Régulation des Jeux en Ligne heakskiidu; üksikisikute arvamuste kogumiseks toodete, teenuste või sisu kohta.

Kui te ei soovi, et me seda teeksime, anname teile võimaluse avaldada oma vastuseisu, kui teie andmeid kogutakse vastavalt kehtivatele õigusnormidele.

Me võime kasutada teie andmeid ka selleks, et saata teile sotsiaalvõrgustike platvormidel või kolmandate osapoolte saitidel reklaamsõnumeid, mis võivad teile huvi pakkuda.

Kui soovite selle kohta rohkem teavet, palume teil lugeda nende platvormide üldisi kasutustingimusi.


3 - Andmete trükkimisega seotud erisused

Meie äritegevus hõlmab meie klientide isikuandmete töötlemist ja trükkimist või andmeid, mida võib meie seadmetel printida.

Riskide piiramiseks tuleb ette näha arvukad isikuandmete kadumise või tahtmatu juurdepääsu riskid, eriti kui :

 • Andmed liiguvad läbi arvutite, mis on spetsialiseerunud printimisarvutitele (RIP),
 • Klient võib unustada e-kirja või andmed pärast nende kopeerimist töölauale,
 • Juurdepääs e-posti teenusele võib jääda aktiivseks pärast Interneti kaudu ühendamist,
 • USB-mälu võib unustada arvutisse,
 • Fotokopiad või teie originaalid võivad jääda kohapeale.

Meie menetlused võtavad neid konkreetseid riske arvesse, et me saaksime iga riski puhul rakendada kõige sobivamaid lahendusi.

Lisaks sellele säilitatakse personaalsete kaasbrändinguprojektide puhul trükkimiseks saadetud faile kuni 1 aasta pärast nende kättesaamist, misjärel need automaatselt kustutatakse.


4 - Milliseid isikuandmeid me kogume?

4.1 Kogutud andmete liigid

Isikuandmete kasutamine on tehtud kohustuslikuks selleks, et me saaksime teile saata meie teatisi, tooteid ja teenuseid eesmärgiga hallata teie online-tellimusi, nende tarneid, samuti kehtivaid garantiisid.

Automaatselt ja anonüümselt IT-vahendite abil kogutud andmed salvestatakse ajutiselt oma failidesse ja kustutatakse automaatselt teatud aja möödudes(vt "Küpsiste haldamine").

Neid andmeid kogutakse puhtalt tehnilistel eesmärkidel, näiteks ühenduse konfigureerimiseks, süsteemi turvalisuse tagamiseks, võrgu tehniliseks haldamiseks ja veebisaidi optimeerimiseks.

Andmed, millele me viitame, on järgmised:

 • a) taotluse esitanud töötleja IP-aadress; b
 • ) juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg; c
 • ) edastatud andmete maht; d
 • ) andmed, mis tuvastavad brauseri tarkvara ja operatsioonisüsteemi; e
 • ) geograafilised andmed; f
 • ) allikas või päritolu, kust te meie veebisaidile sisenesite g
 • ) veebisaidil külastatud leheküljed ja lehekülgede vaatamise aeg.

Nende andmete kogumine on vajalik selleks, et jälgida ja ennetada loata kasutamist või ebaseaduslikku tegevust (näiteks turvalisuse säilitamiseks ja tagamiseks arvutisüsteemide ründamise korral).

Teie isikuandmeid töödeldakse ainult siis, kui see on seaduslik. Õiguspärasuse alus sõltub sellest, millistel eesmärkidel isikuandmeid koguti ja kas nende kasutamine on vajalik.

Teie isikuandmete töötlemise võimalikud õiguslikud alused on järgmised:

 • Lepingu täitmine: töötlemine on vajalik sellise lepingu täitmiseks, milles andmesubjekt on lepinguosaline, või andmesubjekti poolt nõutavate lepingueelsete menetluste jaoks;
 • Õiguslik kohustus: töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
 • Andmesubjekti eluliste huvide kaitsmine: töötlemine on vajalik andmesubjekti või muu isiku eluliste huvide kaitsmiseks;
 • Avaliku huvi või avaliku võimu ülesannete täitmine:
 • Töötlemine on vajalik avalikes huvides olevate ülesannete täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks;
 • Õigustatud ärihuvid: töötlemine on vajalik vastutavate töötlejate või kolmandate isikute õigustatud huvide tõttu, välja arvatud juhul, kui need huvid kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mis nõuavad isikuandmete kaitset, eelkõige juhul, kui andmesubjekt on laps.
 • Andmesubjekti nõusolek: andmesubjekt on andnud oma nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

Ainult 16-aastased või vanemad noored on volitatud oma nõusolekut andma. Alaealiste puhul on vaja lapse vanemate või eestkostjate nõusolekut.

Isikuandmeid ei säilitata kauem, kui on vaja andmete kogumise eesmärgi saavutamiseks. Sobiva säilitamisaja kindlaksmääramisel võetakse arvesse järgmisi kriteeriume: isikuandmete hulk, laad ja tundlikkus ning töötlemise eesmärk.

Arvesse on võetud ajavahemikud, mille jooksul on vaja säilitada isikuandmeid juriidiliste kohustuste või kaebustele vastamise tõttu.

Isikuandmed kustutatakse turvaliselt pärast kindlaksmääratud säilitamisperioodi lõppu. Aja jooksul kaalutakse meetmeid töödeldavate isikuandmete minimeerimiseks ja võimalust anonüümseks muuta need nii, et neid ei saa seostada andmesubjektiga ega tuvastada, millisel juhul on võimalik neid andmeid kasutada, ilma et sellest uuesti teatataks.

4.2. Otseselt edastatavad andmed

Andmed, mis on vajalikud konto loomiseks aadressil 3032:

 • Ees- ja perekonnanimi, e-posti ja postiaadress (arveldus- ja kättetoimetamise aadress), parool, telefoninumber
 • Toodete tootmiseks saadetud failid
 • Meie platvormil tehtud tellimuste ja hinnapakkumiste ajalugu ning andmed tehtud raamatupidamistoimingute kohta
 • Kõik e-posti teel saadetud sõnumid, samuti kõigi telefonikõnede sisu.

4.3 Automaatselt edastatavad andmed

Iga teie külastuse ajal võime vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja teie nõusolekul koguda teavet, mis on seotud seadmetega, millega te kasutate meie teenuseid, või võrkudega, mille kaudu te meie teenuseid kasutate, nagu eelkõige teie IP-aadressid, ühendusandmed, kasutatud internetibrauserite tüübid ja versioonid, brauseri lisaseadmete tüübid ja versioonid, operatsioonisüsteemid ja platvormid, andmed, mis on seotud teie sirvimisega meie platvormil, eelkõige teie sirvimisega meie platvormi eri URL-lehtedel, sisu, millele te juurde pääsete või millega te konsulteerite.

4.4 Kui kaua me teie andmeid säilitame

Teie isikuandmeid ei säilitata kauem kui meie ärisuhte haldamiseks hädavajalik, käesoleval juhul kakskümmend kuus (26) kuud; andmeid, mis võimaldavad tõendada õiguse või lepingu sõlmimist ja mida tuleb säilitada juriidilise kohustuse täitmiseks, säilitatakse siiski kehtivas õiguses sätestatud aja jooksul.

Seoses võimalike müügikampaaniatega ja vastavalt kehtivatele õigusaktidele võib teie andmeid säilitada kolm (3) aastat alates ärisuhte lõppemisest.

Selle kolme (3) aasta möödumisel võime teiega uuesti ühendust võtta üksnes selleks, et teada saada, kas soovite jätkuvalt saada kaubanduslikke pakkumisi.

Isikuandmeid, mis on seotud potentsiaalsete isikutega, kes ei ole kliendid, võib säilitada kolm (3) aastat alates andmete kogumise või potentsiaalse isiku viimase kontakti kuupäevast.

Seoses kaubandusliku tutvustamisega seotud vastuseisunimekirjade haldamisega säilitatakse teavet, mis võimaldab arvesse võtta teie vastuseisuõigust, vähemalt kolm (3) aastat alates kuupäevast, mil te kasutate oma vastuseisuõigust.

Seoses vaatajaskonna mõõtmise statistikaga ei säilitata kasutajate terminalides salvestatud teavet või muid elemente, mida kasutatakse kasutajate tuvastamiseks ja mis võimaldavad nende jälgitavust või sagedust, kauem kui kakskümmend kuus (26) kuud.

4.5 Pangaandmed

Ostude ja tasude maksmisega seotud finantstehingud usaldatakse makseteenuse pakkujale Stripe, kes tagab nende nõuetekohase töötlemise ja turvalisuse ( "makseteenuse pakkuja"). Teenusepakkuja kogub ja säilitab teie pangakaardinumbritega seotud isikuandmeid meie nimel ja meie eest platvormil registreerimise ajaks ja vähemalt kuni viimase tehingu sooritamiseni.

Meil ei ole nendele andmetele juurdepääsu. Kasutades seda makseplatvormi, annate meile selgesõnalise nõusoleku selliseks säilitamiseks.

Teie pangakaardile kirjutatud visuaalse krüptogrammi või CVV2-ga seotud andmeid ei salvestata.

Kui te tõendate oma isikusamasust ja kui nende õiguste kasutamise tingimused on täidetud, võite kasutada juurdepääsuõigust, parandamise õigust, kustutamise õigust, õigust piirata töötlemist, õigust esitada vastuväiteid, õigust esitada kaebus CNILile ja õigust määrata oma andmete saatust pärast teie surma, võttes ühendust Ingenicoga (https://ingenico.fr/) või võttes meiega otse ühendust (vt artikkel 13 allpool).

Igal juhul võib teie andmeid säilitada kahekümne kuue (26) kuu jooksul pärast debiteerimise kuupäeva, et neid saaks kasutada tõendamiseks, kui tehing vaidlustatakse vastavalt Prantsuse rahandus- ja finantsseadustiku artiklile L.133-24. Seda perioodi võib pikendada viieteistkümne (15) kuuni, et võtta arvesse võimalust kasutada edasilükatud deebetkaarte.

Muid finantsandmeid (nt maksed, tagasimaksed jne) säilitatakse maksu- ja raamatupidamisalaste seaduste kohaselt nõutava aja jooksul.

Kui teie konto on peatatud või blokeeritud, säilitame teie andmeid kuni kümme (10) aastat alates peatamise kuupäevast, et vältida meie üldistes müügitingimustes sätestatud eeskirjadest kõrvalehoidmist.

4.6 Trükifailid

Trükkimiseks saadetud faile säilitatakse kuni 1 aasta pärast nende kättesaamist, pärast mida need automaatselt kustutatakse.


5. Andmete vastuvõtjad

5.1 Sisemised vastuvõtjad

Meie eri osakondadel võib olla juurdepääs mõnele teie andmetele, näiteks teie online-tellimuste jälgimiseks ja probleemide lahendamiseks vaidluste korral (online-makseprobleemid, kättesaamatuks osutunud toote tellimuse tühistamine jne), välja arvatud pangaandmed ja teie konto paroolid.

5.2 Välised vastuvõtjad

Teatud asutused on seadusega volitatud teie isikuandmetele juurde pääsema: meie tegevuse kontrollimise eest vastutavad asutused (eelkõige audiitor); avalik-õiguslikud asutused, nagu kohtuametnikud ja seaduslikud esindajad.

Samuti teeme tihedat koostööd kolmandate isikutega, kellel võib olla juurdepääs teie isikuandmetele, eelkõige alltöövõtjatega, keda kasutame tehniliste teenuste, makseteenuste, transpordi- ja kättetoimetamisteenuste, isikusamasuse kontrollimise, analüütiliste lahenduste tarnijate, inkassofirmade ja krediidiasutuste puhul.

Samuti töötame Google'i vahenditega, et analüüsida liiklust (külastajate statistika, vaadatud leheküljed, lehekülgedel veedetud aeg jne) ja parandada meie veebisaiti (viitamine, lehekülje optimeerimine, veebis avaldatud sisu kvaliteet jne). Oleme juba anonüümseks muutnud Google'ile edastatavad andmed teie IP-aadressi kohta(kuidas?), et täita RGDP soovitusi (rohkem infot siin...).

Me jagame teie andmeid eespool nimetatud kolmandate isikutega ainult järgmistel juhtudel:

 • Kui kasutame teenusepakkujat osana teie ja meie vahel sõlmitud lepingu täitmisest või selleks, et pakkuda või parandada meie teenuseid
 • Kui kasutame otsingumootori ja analüüsi teenusepakkujaid, et parandada ja optimeerida meie platvormi (antud juhul Google Analytics)
 • Kui oleme selleks õiguslikult kohustatud või selleks, et jõustada meie kasutajatega sõlmitud lepinguid, näiteks kasutustingimusi ja käesolevat privaatsuspoliitikat.


6 - Millised on teie õigused seoses teie isikuandmetega?

Seaduse kohaselt on andmesubjektil õigus nõuda:

 • teavet selle kohta, kas meil on andmesubjektide isikuandmeid ja kui on, siis milliseid andmeid ja miks me neid hoiame;
 • juurdepääsu isikuandmetele, saada koopia teie kohta hoitavatest isikuandmetest ja kontrollida, kas me töötleme neid õiguspäraselt;
 • teie kohta käivate isikuandmete parandamine, et igal ajal täiendada puuduvaid või ebatäpseid andmeid, mis meil teie kohta on;
 • teie isikuandmete kustutamine igal ajal, kui säilitamisperiood on lõppenud või kui andmete töötlemine ei ole enam seaduslik.
 • Teil on õigus paluda meil oma isikuandmed kustutada või kustutada ka juhul, kui olete kasutanud oma õigust esitada vastuväiteid töötlemisele (vt allpool);
 • Isikuandmete töötlemise vaidlustamine juhul, kui meie (või kolmanda isiku) õigustatud huvi sõltub ja vastuväidete esitamiseks on mõjuv põhjus.
 • Teil on õigus esitada vastuväiteid ka juhul, kui me töötleme isikuandmeid otseturunduse eesmärgil;
 • Vastuseis automaatse otsustamise, sealhulgas profiilianalüüsi suhtes;
 • Andmetöötluse piiramine, nõudes isikuandmete töötlemise peatamist;
 • Isikuandmete ülekandmine struktureeritud ja elektroonilisel kujul teile või teisele üksusele;
 • Nõusoleku tagasivõtmine.
 • Piiratud juhtudel, kui olete andnud nõusoleku oma isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja edastamiseks teatud eesmärgil, on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek selle konkreetse töötlemise suhtes tagasi võtta.

Kui soovite kasutada mõnda neist õigustest, kasutage palun meie allpool toodud kontakte.

Teilt ei võeta tasu oma isikuandmetele juurdepääsu eest (või muude õiguste kasutamise eest). Kui teie juurdepääsutaotlus on selgelt ülemäärane või põhjendamatu, võime siiski nõuda teilt mõistlikku tasu. Teise võimalusena võime sellistel asjaoludel keelduda taotluse täitmisest.

Meil võib olla vaja küsida teilt konkreetset teavet, et aidata meil kinnitada teie isikut ja tagada teie õigus teabele juurdepääsuks (või kasutada mõnda muud õigust). See on veel üks asjakohane turvameede tagamaks, et isikuandmeid ei avaldata kellelegi, kellel ei ole õigust neid saada.

Te võite esitada vastuväiteid mis tahes käesolevas dokumendis sätestatud töötlemisviiside suhtes seaduslikel põhjustel kas teie andmete kogumise ajal või võttes meiega hiljem ühendust (õigus esitada vastuväiteid).

Te võite nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist ainult seadusega ettenähtud juhtudel (õigus töötlemise piiramisele):

K
 • ui
 • te vaidlustate oma isikuandmete õigsuse, kui me rakendame kontrolliperioodi, Kui nende andmete töötlemine on ebaseaduslik ja te soovite oma andmete kustutamise asemel nende töötlemist piirata
 • Kui me ei vaja enam teie isikuandmeid, kuid te soovite neid säilitada oma õiguste kasutamiseks
 • Kui te
 • olete esitanud vastuväite oma isikuandmete töötlemisele, siis õigustatud aluste kontrolliperioodi jooksul.

Te võite paluda meil esitada teile kõik teie kohta käivad isikuandmed (juurdepääsuõigus). Seejärel saate seda kasutada, et kontrollida nende õigsust ja lasta neid vajaduse korral parandada (õigus andmete parandamisele) või kustutada (õigus andmete kustutamisele).

Te võite saada meile esitatud isikuandmed avatud ja masinloetaval kujul tagasi, et säilitada neid oma isiklikuks kasutamiseks või edastada need teisele vastutavale töötlejale (õigus andmete ülekantavusele).

Teil on õigus määratleda direktiivid, mis on seotud teie isikuandmete säilitamise, kustutamise ja edastamisega pärast teie surma.

Need direktiivid võivad olla üldised, mis tähendab, et neid kohaldatakse kõigi teie isikuandmete suhtes. Sellisel juhul tuleb need registreerida CNILi poolt sertifitseeritud usaldusväärse digitaalse kolmanda osapoole juures.

Direktiivid võivad olla ka konkreetselt meie poolt töödeldavate andmete kohta. Sellisel juhul peaksite need meile saatma, kasutades järgmisi andmeid:

 • E-posti aadress: kontaktvormi kaudu.

Selliste juhiste saatmisega annate selgesõnaliselt nõusoleku nende juhiste salvestamiseks, edastamiseks ja täitmiseks vastavalt siin sätestatud tingimustele. Oma juhistes võite määrata isiku, kes vastutab nende täitmise eest.

Sellel isikul on siis teie surma korral õigus võtta need juhised teadmiseks ja paluda meil neid täita.

Kui te ei määra kedagi, on teie pärijatel õigus teie surma korral teie juhiseid teadmiseks võtta ja paluda meil neid rakendada. Te võite oma juhiseid igal ajal muuta või tühistada, kirjutades meile eespool toodud kontaktandmeid kasutades.

Teil on õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele või pöörduda pädeva kohtu poole, kui leiate, et me ei ole teie õigusi austanud.

Enne teie taotlusele vastamist võime kontrollida teie isikut ja paluda teil esitada lisateavet. Me püüame vastata teie taotlusele mõistliku aja jooksul ja igal juhul seadusega kehtestatud tähtaegade jooksul. Kui soovite seda õigust kasutada, võtke meiega ühendust, nagu on osutatud allpool artiklis 13.


7 - Andmesubjekti isikuandmete turvalisus

3032 järgib parimaid tavasid teabe ja isikuandmete turvalisuse ja kaitse osas ning on võtnud vastu nõudliku poliitika ja eeskirjade programmi, et tagada tema poolt töödeldava ja tema vastutusalasse kuuluva teabe konfidentsiaalsus, terviklikkus ja kättesaadavus.

See programm on teada kõigile 3032 töötajatele ja partneritele. 3032 üldine infoturbepoliitika kehtestab laia tehnilise ja korraldusliku meetmete kogumi, mis on jaotatud erinevatesse turvavaldkondadesse, sealhulgas :

 • 1) loogilised turvameetmed, näiteks tulemüüride ja sissetungi tuvastamise süsteemide kasutamine, teabele juurdepääsu ja logimise poliitika olemasolu; 2
 • ) füüsilised turvameetmed, sealhulgas töötajate, partnerite ja külastajate juurdepääsu range kontroll 3032 füüsilistele rajatistele, samuti väga piiratud ja pidevalt jälgitav juurdepääs 3032 kriitilistele tehnoloogilistele infrastruktuuridele;
 • 3) muud meetmed, nagu isikuandmete maskeerimine, krüpteerimine ja anonüümseks muutmine, samuti meetmete kogum, mille eesmärk on järgida eraelu puutumatuse põhimõtet juba algselt ja vaikimisi. Kui 3032 kasutab alltöövõtjaid või kolmandaid isikuid, vastutavad nad kohaldatavate õigusaktide järgimise eest, nende poolt edastatavate isikuandmete eest ning selle eest, et:
  • i) isikuandmete jagamine on kooskõlas kohaldatavate õigusnormidega;
  • ii) edastamine toimub turvaliselt
  • iii) alltöövõtjad või kolmandad isikud on lepinguliselt kohustatud järgima konfidentsiaalsuse ja saladuse hoidmise kohustusi ning tagama isikuandmete turvalisuse
  .
  • Neid andmeid ei tohi kasutada muul eesmärgil, ei enda ega kolmanda isiku huvides, samuti ei tohi neid seostada muude kättesaadavate andmetega.


8 - Andmesubjekti isikuandmete jagamine

Andmesubjekti isikuandmeid võib jagada teiste 3032 Groupi ettevõtetega selle äritegevuse raames.

Andmesubjekti isikuandmeid võidakse jagada ka järgmiste kolmandate isikutega käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel:

 • (
 • a) valitsusasutused, politsei- ja reguleerivad asutused; b
 • ) teenusepakkujad (e-post, veebisait, vedajad, finants-/kindlustusasutused, turva- ja järelevalveasutused); c
 • ) veebisaidi külastuste analüüsivahendid.


9 - Teave küpsiste kohta

9.1 Miks kasutada küpsiseid?

Selleks, et pakkuda teile parimat võimalikku kasutuskogemust, kasutab webshop.3032.e, nagu enamik veebisaite, küpsiseid. Küpsised on andmekogumid, mida teie veebilehitseja (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox jne) salvestab ajutiselt teie välisseadme (arvuti, tahvelarvuti, nutitelefoni jne) mällu.

Saate oma brauseri valikute abil küpsiste paigaldamise kustutada või blokeerida. Teatame teile siiski, et me ei saa tagada meie saidi nõuetekohast toimimist, kui olete küpsiste kasutamise blokeerinud.

Seda tüüpi fail ei saa kahjustada teie seadmeid. Küpsised võimaldavad meil muu hulgas salvestada ja välja võtta teavet veebisaidi kasutamise kohta, mis võimaldab meil parandada selle kvaliteeti ja pakkuda teile paremat kasutajakogemust.

Meie veebilehte sirvides nõustub külastaja sellega, et me võime teie seadmesse küpsiseid paigutada ja neile tulevikus veebilehe külastamisel juurde pääseda.

9.2 Milliseid küpsiseid me oma veebisaidil kasutame?

Veebisait kasutab selliseid küpsiseid:

 • Tehnilised küpsised: need küpsised võimaldavad teil veebilehel navigeerida ja kasutada selliseid funktsioone nagu ostukorv.
 • Web Analytics küpsised: veebileht kasutab Google Analyticsi küpsiseid, et kvantifitseerida külastajate arvu.
 • Neid küpsiseid kasutatakse selleks, et analüüsida ja mõõta, kuidas kasutajad internetis navigeerivad. See teave võimaldab sellel veebisaidil pidevalt parandada oma teenuseid ning kasutajate poolt toodete ja teenuste kasutamise ja ostmise kogemust.
 • Lisateavet leiate Google Analyticsi privaatsuslehelt: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
 • Isikupärastamise küpsised: Kui kasutaja sirvib ja/või ostab internetis, jätab veebileht meelde teie eelistused (näiteks kasutajanimi, keel või asukoht).
 • See muudab kasutaja sirvimiskogemuse lihtsamaks ja isikupärasemaks.

9.3 Küpsiste haldamine?

Kui soovite oma arvutis juba olevad küpsised kustutada, vaadake oma internetibrauseri abi ja toe osast, kuidas leida fail või kataloog, kus küpsised salvestatakse.

Lisateavet küpsiste kohta, nende vältimise ja kustutamise kohta leiate CNILi veebisaidilt(https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autres-traceurs). Pange tähele, et kui me kustutame küpsised või keelame need tulevikus, ei pruugi teil olla võimalik pääseda meie veebilehe teatud valdkondadesse või funktsioonidesse.

Lisateavet meie veebisaidil kasutatavate küpsiste kohta leiate jaotisest "Küpsiste haldamine".


10 - Teie isikuandmete seadistamine

Saate igal ajal muuta meie andmebaasi salvestatud isikuandmeid, et tagada meie veebisaidi toimimine.

Juurdepääs oma isiklikule ruumile

Samuti saate seadistada meie müügiosakonna sõnumite saamise võimalusi.

Paramétrer les options de réception de message...

On kaks võimalust:

 • 1 - Uudiskirja tellimine: regulaarsete reklaampostituste jaoks (maksimaalselt 4 aastas) 2
 • - Meie partnerite eripakkumiste saamine: regulaarsete reklaampostituste jaoks (maksimaalselt 4 aastas).

Juurdepääs oma isiklikule teabele


11 - Võtke meiega ühendust

Andmesubjekt võib pöörduda 3032 poole oma andmete töötlemisega seotud küsimuste korral ja kohaldatavate õigusaktidega antud õiguste kasutamiseks veebilehe kontaktvormi kaudu.

3032 kohustub neid andmeid kolmandatele isikutele mitte avaldama ega edasi müüma. Me kohustume järgima 6. jaanuari 1978. aasta seaduse "Loi Informatique et Libertés n°78-17 " sätteid.

Lisaks on teil vastavalt1. augusti 2000. aasta seaduse "Informatique et Libertés" artiklile 34 õigus tutvuda, muuta, parandada ja kustutada veebilehe webshop.3032.eu kaudu kogutud isikuandmeid.

Selle õiguse kasutamiseks võite saata meile e-kirja meie kontaktvormi kaudu.

Kogu 3032 meeskond tänab teid usalduse eest...


21/02/2022